Δευτέρα 29 Απριλίου 2024

STOP BULLYING - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ


Τρία πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας  ανάρτησε το ΥΠΑΙΘΑ στην Ειδική Ψηφιακή Πλατφόρμα https://stop-bullying.gov.gr.

Πατήστε αντίστοιχα παρακάτω για να ανοίξετε τα πρωτόκολλα