ανακοινώσεις

Στην σελίδα αυτή ανακοινώνονται προαιρετικά και εκτάκτως θέματα από το σχολείο ή από τους διδάσκοντες:
 
συνεχής ανανέωση, οι γονείς να μπαίνουν το πρωί
 
✔  στις 29-02-24τμήματα/ώρες που δεν θα γίνει μάθημα
 

  συνεχής ανανέωση, οι γονείς να μπαίνουν το πρωί
 
👇
👇
  


   
 
 ......
...........
 
..................


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΩΡΑ