ανακοινώσεις

Στην σελίδα αυτή ανακοινώνονται προαιρετικά και εκτάκτως θέματα από το σχολείο ή από τους διδάσκοντες:
 συνεχής ανανέωση, οι γονείς να μπαίνουν το πρωί 

 

τμήματα/ώρες που δεν θα γίνει μάθημα

  
 
 ......
...........
 
..................


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΩΡΑ