Ανακοινώσεις

Στην σελίδα αυτή ανακοινώνονται προαιρετικά και εκτάκτως θέματα από το σχολείο ή από τους διδάσκοντες:

συνεχής ανανέωση για τις 03-02-23

  ⏰ όλα τα τμήματα θα κάνουν 7ωρο πρόγραμμα, με κανονικό πρόγραμμα
......
...........
 
..................


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΩΡΑ