Ανακοινώσεις

Στην σελίδα αυτή ανακοινώνονται προαιρετικά και εκτάκτως θέματα από το σχολείο ή από τους διδάσκοντες:

συνεχής ανανέωση για τις 23-09-22

📗 χορήγηση βιβλίων: 2η ώρα Γ-ΟΙΚ και το Γ-ΠΤ, 3η ώρα Γ-ΤΟΥΡ και Γ-ΠΛ, 4η ώρα Γ-MAR

⏰ όλα τμήματα θα κάνουν τις 5 πρώτες ώρες

⏰ ειδική αναπροσαρμογή ωραρίου ειδικά σε συγκεκριμένα και μόνο τμήματα

 Α-4 δεν θα κάνει μάθημα την 1η ώρα και την 4η ώρα

Β-5 δεν θα κάνει μάθημα την 5η ώρα

Β-6 δεν θα κάνει μάθημα την 3η ώρα 

Β-ΗΛ-1 δεν θα κάνει μάθημα την 1η και την 2η ώρα

Γ-ΑΙΣΘ δεν θα κάνει μάθημα την 2η ώρα

Γ-ΗΛΚ δεν θα κάνει μάθημα την 3η, την 4η και την 5η ώρα

Γ-ΝΟΣ-1 δεν θα κάνει μάθημα την 2η ώρα και την 3η ώρα

Γ-ΝΟΣ-2 δεν θα κάνει μάθημα την 4η και την 5η ώρα