Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΑΛ 2019: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΧΟΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Τα τμήματα των ΑΕΙ που μπορούν να εισαχθούν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ-Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων

Καθορίστηκαν, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, οι Σχολές, τα τμήματα και οι Εισαγωγικές κατευθύνσεις  τμημάτων , των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στην ίδια απόφαση περιγράφονται τα εξεταζόμενα μαθήματα, , οι διαδικασίες αίτησης - δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου κλπ.


Συντελεστές βαρύτητας - Τρόπος υπολογισμού μορίων

1. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου/-ας για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του Τομέα αποφοίτησής τους καθώς και της Κοινής Ομάδας, οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής παιδείας και ειδικότητας καθορίζονται , ως εξής:

Α) για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων όλων των Τομέων πλην της Κοινής Ομάδας Σχολών :
− για το μάθημα « Μαθηματικά» (Άλγεβρα) συντελεστής 1,5
− για το μάθημα « Νέα Ελληνικά» συντελεστής 1,5
− για το α ́ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
− για το β ́ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

Β) Για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Κοινής Ομάδας Σχολών:
− για το μάθημα « Μαθηματικά» (Άλγεβρα) συντελεστής 3,5
− για το μάθημα « Νέα Ελληνικά» συντελεστής 3,5
− για το α ́ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5
− για το β ́ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5

Γ) Για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας για όλα τα τμήματα που απαιτείται ορίζεται συντελεστής 1.

Δ) Για τα ειδικά μαθήματα της «Αρμονίας» και του «Ελέγχου μουσικών ακουστικών ικανοτήτων» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

Ε) Ο τρόπος εξαγωγής της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων που επιθυμούν εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιγράφεται αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (142 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (13 Α ́ ) και της σχετικής Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (ΦΕΚ 504 Β ́) υπουργικής απόφασης.

Ζ) Για τα ειδικά μαθήματα του «Ελευθέρου Σχεδίου» και του «Γραμμικού Σχεδίου» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

ΣΤ) Στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου/-ας αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100. Αν στη συνολική βαθμολογία προκύπτει και δεκαδικό μέρος γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα ως ακολούθως: Αν το δεκαδικό μέρος είναι μικρότερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) παραλείπεται. Αν το δεκαδικό μέρος είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) τότε η συνολική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

Εξεταζόμενα μαθήματα - Ειδικά μαθήματα

Για την εισαγωγή των παρακάτω υποψηφίων:

1. μαθητές/-τριες της Γ ́ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019,
2. μαθητές/-τριες της Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019
3. μαθητές/-τριες της Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας,
4. απόφοιτοι της Γ ́ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών,
5. απόφοιτοι της Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών, οι οποίοι διεκδικούν θέσεις στις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθορίζονται τα παρακάτω πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα:

α. δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας:
«Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» (Άλγεβρα),
β. δύο μαθήματα ειδικότητας, όπως ορίζονται στη με αριθμ. Φ.153/156280/Α5/20-9-2018 (ΦΕΚ 4195 Β ́) υπουργική απόφαση.

Για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία απαιτείται εξέταση και σε ειδικά μαθήματα (Ξένη Γλώσσα, Μουσική και Σχέδιο), οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται και στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Η εξέταση των ειδικών μαθημάτων γίνεται σε κοινά θέματα με τους/τις υποψήφιους/-ες των Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει ο βαθμός να είναι ίσος με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής φοιτητών για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (142 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (13 Α ́) και της σχετικής Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (ΦΕΚ 504 Β ́) υπουργικής απόφασης.»

Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων

Για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.
β. Ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κοινά στοιχεία για τα εξεταζόμενα μαθήματα:

1. Ορίζονται τέσσερα (4) θέματα, κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας.
2. Κάθε ένα από τα τέσσερα (4) θέματα μπορεί να περιλαμβάνει από ένα (1) έως και πέντε (5) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων.
3. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Σε περίπτωση που ένα θέμα αναλύεται σε περισσότερα από ένα ερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για το θέμα αυτό κατανέμεται ισότιμα στα ερωτήματα ή διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε κάθε ένα από αυτά, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους/στις υποψηφίους/υποψήφιες γραπτώς.
4. Τα θέματα:
• περιέχουν ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα που ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των υποψηφίων και δύνανται να απαντηθούν από τους/τις υποψήφιους/-ες στον χρόνο που ορίζεται για την αξιολόγησή τους
• δύνανται να είναι ανοιχτού τύπου (ερωτήσεις ανάπτυξης) ή κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης, διάταξης, σωστού – λάθους) ή σύντομης απάντησης.
• διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης και ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων
• είναι ανάλογα με εκείνα που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις διδακτικές οδηγίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του Ι.Ε.Π.
5. Τα ερωτήματα είναι διατυπωμένα με τρόπο ώστε να μπορεί να ελέγχονται παράμετροι όπως:
• η αποκτηθείσα γνώση των υποψηφίων.
• η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων • η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης
• η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων
• η αξιολόγηση δεδομένων • η συνδυαστική σκέψη • ο έλεγχος της ικανότητας των υποψηφίων να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προ- βλημάτων για την εξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.
6. Οι υποψήφιοι/-ες απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.
γ. Ειδικότερα ο τρόπος εξέτασης για κάθε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας περιγράφεται παρακάτω στην Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
δ. Ειδικότερα ο τρόπος εξέτασης για κάθε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Ειδικότητας περιγράφεται παρακάτω στη Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ι. Νέα Ελληνικά
Ι.1. Στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» εξετάζονται όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες.
Για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά», δίνονται στους υποψηφίους/ες δύο (2) μη διδαγμένα κείμενα (ένα λογοτεχνικό και ένα μη λογοτεχνικό), τα οποία ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητά τους και σχετίζονται με θεματικό κύκλο οικείο από τη σχολική διδασκαλία. Το ένα κείμενο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας και είναι μη λογοτεχνικό (δημοσιογραφικό κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο), ενώ το άλλο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας και είναι ποιητικό ή πεζό (διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο).
Τα δύο κείμενα έχουν θεματική συνάφεια συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια. Το μη λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να είναι διασκευασμένο για τις ανάγκες της αξιολόγησης.
Οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται σε τρεις (3) δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε κείμενο, από τις οποίες:
α. μία (1) αφορά στην κατανόηση του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε δύο ερωτήματα ίδιας περίπου βαρύτητας και βαθμολογείται με 15 μονάδες,
β. μία (1) αφορά στην προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε έως και τρία (3) ερωτήματα και βαθμολογείται με 15 μονάδες,
γ. μία (1) αφορά στην ερμηνεία-παραγωγή λόγου και βαθμολογείται με 20 μονάδες.
Συνολικά, οι δραστηριότητες κατανόησης και προσέγγισης της γλώσσας των δύο κειμένων βαθμολογούνται με 60 (4Χ15) μονάδες και οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου με 40 (2Χ20) μονάδες.
Ι.2. Όσον αφορά στο μη λογοτεχνικό κείμενο, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται σε τρεις (3) δραστηριότητες που το συνοδεύουν:
α. Με την πρώτη δραστηριότητα, που αφορά στην κατανόηση του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων:
αα. με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, τις βασικές ιδέες και τα επιχειρήματα του συγγραφέα, το πρόβλημα που θέτει, τις θέσεις που υποστηρίζει, να συσχετίζουν το βασικό μήνυμα του κειμένου με τις περιστάσεις επικοινωνίας και τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, καθώς και με τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που αξιοποιούνται στο κείμενο ή/και
ββ. να αποδίδουν περιληπτικά και να πυκνώνουν το νόημα μέρους του κειμένου λαμβάνοντας υπόψη συγκε- κριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.
β. Με τη δεύτερη δραστηριότητα, που αφορά στην προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων:
αα. να αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου, ββ. να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και νοηματική αλληλουχία
του κειμένου,
γγ. να αποδίδουν το περιεχόμενο των παραγράφων ή
ενοτήτων του κειμένου με πλαγιότιτλους,
δδ. να μετασχηματίζουν λέξεις ή φράσεις ή μέρη ή
και ολόκληρο το κείμενο αλλάζοντας τη γραμματική μορφή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυμα ή συνώνυμες φράσεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας και
εε. να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα, να ερμηνεύουν λέξεις–φράσεις του κειμένου με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αναπτύσσεται σε ερωτήματα (μέχρι 3), στα οποία η βαθμολογία επιμερίζεται.
γ. Με την τρίτη δραστηριότητα, που αφορά στην παραγωγή λόγου, ζητείται από τους/τις υποψήφιους/-ες να συντάξουν δικό τους κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο σε συνάρτηση με το κείμενο αναφοράς, στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις. Το κείμενο αναπτύσσεται με τη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας (δημόσια ομιλία, επιστολή, άρθρο) και έχει έκταση 200-250 λέξεις.
Ι.3. Όσον αφορά στο λογοτεχνικό κείμενο, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται στις παρακάτω δραστηριότητες:
α. Με την πρώτη δραστηριότητα, που αφορά στην κατανόηση του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων:
αα. με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες όπως πρόσω- πα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων, τα γεγονότα/αίτια που κατευθύνουν τη δράση των αφηγηματικών ηρώων, τα βασικά θέματα, ιδέες που απασχολούν τον/τη λογοτέχνη και τη στάση που υιοθετεί απέναντι σε αυτά/αυτές, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία του κειμένου,
ββ. να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου,γγ. να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο και να παρουσιάζουν με δικά τους λόγια το νόημα που τους δίνουν.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αναπτύσσεται σε δύο (2) ερωτήματα ίδιας βαρύτητας περίπου. Μόνο ένα από αυτά μπορεί να είναι ερώτηση ανοικτού τύπου και η απάντηση στην ερώτηση ανοικτού τύπου μπορεί να κυμαίνεται από 50 έως 60 λέξεις.
β. Με τη δεύτερη δραστηριότητα, που αφορά στην προσέγγιση της γλώσσας του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων με ερωτήσεις ποικίλων τύπων:
αα. να διακρίνουν «τι» λέει το κείμενο από το «πώς» το λέει το κείμενο και να αναγνωρίζουν τα βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής,
ββ. να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες (αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, τα ρηματικά πρόσωπα κ.ά.),
γγ. να εντοπίζουν εκφραστικά μέσα – τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και να ερμηνεύουν τη λειτουργία τους στο κείμενο.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αναπτύσσεται σε μέχρι 3 ερωτήματα, στα οποία η βαθμολογία επιμερίζεται.
γ. Με την τρίτη δραστηριότητα, που αφορά στην ερμηνεία και την παραγωγή λόγου σε ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης, ζητείται από τους/τις υποψήφιους/ες να αξιολογήσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με βάση είτε τα κειμενικά συμφραζόμενα είτε τα ιστορικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής παραγωγής του έργου (εφόσον τους δίνονται σχετικές πληροφορίες), να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα κ.λπ..
Η έκταση του μαθητικού κειμένου μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 150 λέξεις.

II. Μαθηματικά (Άλγεβρα)
Στο μάθημα «Μαθηματικά (Άλγεβρα)» εξετάζονται όλοι οι υποψήφιοι/-ες.
α. Δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της υποψήφιου/-ας να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.
β. Τα τέσσερα (4) θέματα που δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες διαρθρώνονται ως εξής:
αα. Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής.
ββ. Το δεύτερο και το τρίτο αποτελείται το καθένα από μία άσκηση που απαιτεί από τους/τις υποψήφιους/-ες ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.
γγ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον/την υποψήφιο/-α ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του. Το θέμα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν τον/την υποψήφιο/-α στη λύση.
γ. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(για τους Τομείς του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου)

Για τους παρακάτω τομείς του ν.4386/2016 καθώς και για τους αντίστοιχους τομείς των προηγούμενων νόμων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, η εξέταση των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων γίνεται ως εξής:

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας (ν. 4386/2016, ν.4473/2017)
 Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:
• Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.)
• Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (Α.Ο.Δ.)
2.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (Α.Ο.Θ.) δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.
ββ. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ένα (1) ερώτημα θεωρίας με το οποίο ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/-ες. Το ερώτημα δύναται, όταν κρίνεται απαραίτητο, να ανα- λύεται σε υποερωτήματα.
γγ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από συνδυασμό ερωτημάτων θεωρίας και άσκησης, τα οποία απαιτούν την εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.
δδ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα (1) πρόβλημα, το οποίο απαιτεί την ικανότητα συνδυασμού γνώ- σεων για τον υπολογισμό, τη συσχέτιση και αξιολόγηση οικονομικών μεγεθών. Το πρόβλημα αυτό αναλύεται σε υποερωτήματα.
2.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» (Α.Ο.Δ.) δίνονται στους/ στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου.
Ειδικότερα:
αα. Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.
ββ. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ένα (1) ερώτημα θεωρίας με το οποίο ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/-ες. Το ερώτημα δύναται, όταν κρίνεται απαραίτητο, να αν λύεται σε υποερωτήματα.
γγ. Το τρίτο θέμα περιέχει ένα (1) ερώτημα θεωρίας με το οποίο ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/- ες. Το ερώτημα δύναται, όταν κρίνεται απαραίτητο, να αναλύεται σε υποερωτήματα.
δδ. Το τέταρτο θέμα περιέχει μία εφαρμογή θεωρίας και μία μικρής έκτασης άσκηση, με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/-ες. Τόσο η εφαρμογή της θεωρίας, όσο και η άσκηση δύνανται να αναλύονται σε υποερωτήματα.
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4386/2016, ν.4473/2017)1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4386/2016) για:
α. τους /τις μαθητές/-τριες της Γ ́ τάξης ημερήσιων και της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-2019 και β. τους /τις απόφοιτους/-ες της Γ ́ τάξης ημερήσιων και της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ παρελθόντων ετών είναι:
• Δίκτυα Υπολογιστών
• Ψηφιακά Συστήματα
• Ηλεκτροτεχνία 2
• Ηλεκτρικές Μηχανές
2. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4473/2017) για τους/ τις μαθητές/-τριες της Δ ́ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας εσπερινών ΕΠΑ.Λ του σχ. έτους 2018-2019 είναι:
• Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών • Ψηφιακά Συστήματα
• Ηλεκτροτεχνία
• Ηλεκτρικές Μηχανές
3. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:
α. Το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4386/2016), το μάθημα «Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών», του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4473/2017) και το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Πληροφορικής.
β. Το μάθημα «Ψηφιακά Συστήματα» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4386/2016) και του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4473/2017).
γ. Το μάθημα «Ηλεκτροτεχνία 2» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4386/2016) και το μάθημα «Ηλεκτροτεχνία» Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4473/2017).
δ. Το μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4386/2016) και του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4473/2017).
4. Για τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μα- θήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
α. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
β. Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
γ. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
VI. Τομέας Μηχανολογίας (ν. 4386/2016, ν.4473/2017)
1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημά- των για όλες τις ειδικότητες του Τομέα Μηχανολογίας για: α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ ́ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ και της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-
2019 και
β. τους/τις απόφοιτους/-ες της Γ ́ τάξης ημερήσιων και της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ παρελθόντων ετών είναι: • Στοιχεία Μηχανών
• Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
• Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
• ΜΕΚ
• Κινητήρες Αεροσκαφών
2. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για όλες τις ειδικότητες του Τομέα Μηχανολογίας για τους/τις μαθητές/-τριες της Δ ́ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας εσπερινών ΕΠΑ.Λ του σχ. έτους 2018-2019 είναι:
• Στοιχεία Μηχανών
• Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
• Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
• ΜΕΚ ΙΙ
• Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ
3. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:
α. Το μάθημα «Στοιχεία Μηχανών» του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4386/2016, ν.4473/2017) και του Τομέα Μη- χανικών (ν.4473/2017).
β. Το μάθημα «Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού» του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4386/2016) και του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4186/2013 και ν.4473/2017).
γ. Το μάθημα «Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερ- μάνσεων» του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4386/2016) και του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4473/2017).
δ. Το μάθημα «ΜΕΚ» του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4386/2016) και το μάθημα «ΜΕΚ ΙΙ» του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4473/2017).
ε. Το μάθημα «Κινητήρες Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4386/2016) και το μάθημα «Κινη- τήρες Αεροσκαφών ΙΙ» και του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4473/2017).
4.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Στοι- χεία Μηχανών» δίνονται στους/στις υποψήφιους/- ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν έως δύο (2) ερωτήματα θεωρίας, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με εφαρμογές της θεω- ρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων με ασκήσεις ή προβλή- ματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
4.β. Για τα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μα- θήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Τα τρία (3) θέματα περιέχουν έως δύο (2) ερωτήμα- τα θεωρίας, με δυνατότητα υποερωτημάτων με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
ββ. Το τέταρτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων με εφαρμογές της θε- ωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
VΙΙ. Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (ν.4386/2016)- Τομέας Πλοιάρχων (ν.4473/2017) - Τομέας Μηχανικών (ν. 4473/2017)
1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (ν.4386/2016) για:
α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ ́ τάξης ημερήσιων και της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ σχ. έτους 2018-2019 και β. τους/τις απόφοιτους/-ες της Γ ́ τάξης ημερήσιων και
της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ παρελθόντων ετών είναι: • Ναυσιπλοΐα ΙΙ
• Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές
• Ναυτικές Μηχανές
2. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Πλοιάρχων για τους/τις μαθητές/- τριες της Δ ́ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας εσπερινών ΕΠΑ.Λ., σχ. έτους 2018-2019 είναι:
• Ναυσιπλοΐα ΙΙ
• Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία- Εφαρμογές
3. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Μηχανικών για τους/τις μαθητές/- τριες της Δ ́ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας εσπερινών ΕΠΑ.Λ., σχ. έτους 2018-2019 είναι:
• Μηχανές Πλοίου ΙΙ • Στοιχεία Μηχανών
4. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:
α. Το μάθημα «Ναυσιπλοΐα ΙΙ» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (ν.4386/2016) και του Τομέα Πλοιάρχων (ν.4473/2017).
β. Το μάθημα «Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (ν.4386/2016) και του Τομέα Πλοιάρχων (ν.4473/2017).
γ. Το μάθημα «Ναυτικές Μηχανές» του Τομέα Ναυτιλι- ακών Επαγγελμάτων (ν.4386/2016) και το μάθημα «Μη- χανές Πλοίου ΙΙ» του Τομέα Μηχανικών (ν.4473/2017).
δ. Το μάθημα «Στοιχεία Μηχανών» του Τομέα Μη- χανικών( ν.4473/2017) και του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4386/2016, ν.4473/2017).
5.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Στοι- χεία Μηχανών» ο τρόπος εξέτασης είναι ο αναφερόμενος για το μάθημα «Στοιχεία Μηχανών» του Τομέα Μηχα- νολογίας.
5.β. Για τα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μα- θήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν έως δύο (2) ερωτήμα- τα θεωρίας, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα θεω- ρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήμα- τα, με δυνατότητα υποερωτη-μάτων με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχε- ται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους. 

Τομέας Πληροφορικής (ν. 4386/2016, ν.4473/2017)
1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημά- των για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:
• Προγραμματισμός Υπολογιστών
• Δίκτυα Υπολογιστών
2. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:
Το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Πληροφορικής (ν.4386/2016, ν.4473/2017) και του Το- μέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4386/2016) καθώς και το μάθημα «Τεχνολογία Δικτύων & Επικοινωνιών» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι- κής και Αυτοματισμού (ν.4186/2013 και ν.4473/2017).
3.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Προ- γραμματισμός Υπολογιστών» δίνονται στους/στις υπο- ψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζό- μενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Το πρώτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεω- ρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συ- μπερασμάτων.
ββ. Το δεύτερο και τρίτο θέμα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλή- ματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεω- ρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώ- σεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγ- χεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
3.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσ- σερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρί- ας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υπο- ψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει εφαρμογές της θεωρί- ας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συν- δυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους. 

Τομέας Υγείας, Πρόνοιας, Ευεξίας (ν.4386/2016) - Τομέας Υγείας Πρόνοιας και Τομέας Αισθητικής Κομμωτικής (ν.4473/2017)
1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημά- των για όλες τις ειδικότητες του Τομέα Υγείας- Πρόνοιας- Ευεξίας για:
α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ ́ τάξης ημερήσιων και της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ σχ. έτους 2018-2019 και β. τους/τις απόφοιτους/-ες της Γ ́ τάξης ημερήσιων και
της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ παρελθόντων ετών είναι: • Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
• Υγιεινή
2. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθη- μάτων για όλες τις ειδικότητες του Τομέα Υγείας- Πρό- νοιας και του Τομέα Αισθητικής-Κομμωτικής για τους/ τις μαθητές/-τριες της Δ ́ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας εσπερινών ΕΠΑ.Λ., σχ. έτους 2018-2019 είναι:
• Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ
• Υγιεινή
3. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:
α. Το μάθημα «Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ» του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας, Ευεξίας (ν.4386/2016) και το μάθημα «Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ» του Τομέα Υγεί- ας Πρόνοιας και του Τομέα Αισθητικής Κομμωτικής (ν.4473/2017).
β. Το μάθημα «Υγιεινή» του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας, Ευεξίας (ν.4386/2016), του Τομέα Υγείας Πρόνοιας και του Τομέα Αισθητικής Κομμωτικής (ν.4473/2017).
4. Για τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μα- θήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
α. Τα τρία (3) πρώτα θέματα περιέχουν ερωτήματα θε- ωρίας με τα οποία ελέγχεται η αποκτηθείσα γνώση και η κατανόηση της θεωρίας.
β. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα εφαρμογής της θεωρίας με δυνατότητα υποερωτημάτων με τα οποία ελέγχεται η κριτική και συνδυαστική σκέψη των υποψη- φίων, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει.»

Δευτέρα 27 Μαΐου 2019

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 2019Η Ελληνική Αστυνομία προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών - γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.

Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε τριακόσιους δέκα (310) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε σαράντα (40).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Όσοι/ες έχουν τα προσόντα και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Αστυφύλακες ή Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, οφείλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες:
  • να δηλώσουν τούτο (τις Σχολές Αξιωματικών ή/και Αστυφυλάκων) στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
  • να υποβάλουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, μέχρι την ώρα 15.00 της 05-06-2019.

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

"ΟΙ ΝΕΡΑΪΔΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ" ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ

 Την Πέμπτη 23-05-19 το απόγευμα, στο αίθριο του ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου παρουσιάστηκε το βιβλίο της Φιλολόγου κας Αγγελικής Παμπουκίδου "Οι Νεράιδες του Πόντου", που φέτος υπηρετεί στο σχολείο μας. 

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Θεοδόσης Κυριακίδης, Διδάκτωρ Ιστορίας, Επιστημονικός Συνεργάτης  της Έδρας Ποντιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Την μουσική επένδυση της παρουσίασης είχε ο Θοδωρής Κοτίδης, μουσικός – συνθέτης.

Το έργο παρουσίασαν ο κ.Κων/νος Παπαδάκης, Θεολόγος και Δ/ντης του ΓΕΛ και ο κ.Λάζαρος Μωυσιάδης, Φιλόλογος. 

Στο παρακάτω βίντεο η κα Αγγελική Παμπουκίδου μιλά για το έργο της.

 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, εκ μέρους του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου, ο Δ/ντής κ.Ι.Βιόπουλος, ο Υπ/δντης κ.Ελ.Ναθαναηλίδης, η κα Αθ.Θεοδωρίδου, η κα Ζ.Καραγώγου, η κα Μ.Σαλίκα και η κα Α.Χατζηνώτα.  

Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων από την έναρξη της Γενοκτονίας σε βάρος του ποντιακού Ελληνισμού.

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019


Το σχολείο ανακοινώνει το οριστικό πρόγραμμα.

Ο Σύλλογος των Καθηγητών εύχεται καλή επιτυχία στα παιδιά!!ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΕΩΣ 17-06-19Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις προτίμησης (εγγραφές) για όλες τις τάξεις του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου γίνονται από τον κηδεμόνα των μαθητών/τριών που είναι δηλωμένος στο my school του σχολείου (σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που δόθηκε στους μαθητές) και με τους κωδικούς TAXIS που διαθέτει. Η προθεσμία λήγει την Κυριακή 17-06-19.

Όσοι από τους κηδεμόνες δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μόνοι τους την ηλεκτρονική εγγραφή, μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο, όταν το σχολείο είναι ανοικτό,  έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και τις ώρες 09:30 έως 13:00, έχοντας μαζί τους τους κωδικούς TAXIS.

Για την ηλεκτρονική εγγραφή πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο : https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Τρίτη 21 Μαΐου 2019

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ


Την Δευτέρα 20-05-19 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα "Βασιλειάδα" του Ι.Ν. των Τριών Ιεραρχών η εκδήλωση του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου για την ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

Η εκδήλωσή αυτή αποτελεί συνέχεια της συμμετοχής του σχολείου στις εκδηλώσεις στην "Παναγία Σουμελά" στο Βέρμιο όπου η Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας και το ομώνυμο Σωματείο τίμησαν τα 100 χρόνια από την έναρξη της αποτρόπαιης πράξης στον ιστορικό Πόντο. κάντε click


 Την εκδήλωση οργάνωσε η Φιλόλογος κα Αγγελική Παμπουκίδου και περιελάμβανε παραδοσιακά τραγούδια του Πόντου, εκπαιδευτικά video και αναφορές στα θλιβερά αυτά γεγονότα.Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατόρθωσαν να ευαισθητοποιήσουν τους παρευρισκόμενους για την ανάγκη της διεθνούς αναγνώρισης του εγκλήματος αυτού.


Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία στην γιορτή των παλαιών Διευθυντών του σχολείου μας κου Αθανάσιου Αδαμόπουλου και κου Αντώνιου Τσιριγώτη. Ο πατέρας Γεράσιμος Τσουλπάκης μάλιστα κλείνοντας την εκδήλωση κάλεσε στο βήμα τον κο Αδαμόπουλο και τον ευχαρίστησε για την καθοριστικότατη συμβολή του στην ανέγερση του Ναού αυτού προς τιμήν των Αγίων της Ελληνικής Παιδείας και των Γραμμάτων. Ο κ. Αδαμόπουλος, στην σύντομη ομιλία του, θυμήθηκε τη συνεργασία του με τον αείμνηστο Μητροπολίτη Διονύσιο ώστε δίπλα στο διδακτήριο μας να έχουμε ένα Ναό και μια ενορία προς όφελος των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας. Τέλος ευχαρίστησε, εκ μέρους όλων, την πολύτιμη προσφορά του πατέρα Γεράσιμου στο λαό του Ευόσμου.   

Στο παρακάτω σύντομο video μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του κου Αδαμόπουλου.


Το σχολείο αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά, για ακόμη μια φορά, το Ναό των Τριών Ιεραρχών του Ευόσμου για το πνευματικό του έργο και την συμβολή του στο εκπαιδευτικό έργο των ΕΠΑΛ της πόλης μας.

Ακολουθούν φωτογραφίες από: 

α/ την εκδήλωση Μνήμης

 


  


 β/ από τη δεξίωση που προσέφερε ο Ναός των Τριών Ιεραρχών για το μνημόσυνο των μαθητών και των καθηγητών του διδακτηρίου μας

 

 

 

Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

100 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

μαθητές και καθηγητές του σχολείου με τον Πρόεδρο της "Παναγία Σουμελά" κ.Γ.Τανιμανίδη
Την Κυριακή 19-05-19 το σχολείο μας συμμετείχε στις εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στο Ιερό Προσκύνημα "Παναγία Σουμελά" στο όρος Βέρμιο όπου τελέστηκε Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.
 

Τα παιδιά του σχολείου μας με τη Σημαία μας συνόδευσαν την Σεπτή Εικόνα και κατέθεσαν στεφάνι στο Μνημείο της Γενοκτονίας όπου όπου φυλάσσονται τα οστά του Καπετάν Ευκλείδη, οπλαρχηγού του Πόντου.


Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και το Ιερό Προσκύνημα τέλεσαν αυτό το μνημόσυνο για τα 100 χρόνια από την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, παρουσία των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, ποντιακών σωματείων και μεγάλου πλήθους πιστών που συνέρρευσε για την επέτειο από διάφορα μέρη της Πατρίδας μας.

Προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Δράμας κ. Παύλου, ο οποίος χοροστάτησε και στον Όρθρο, Ελασσώνος κ. Χαρίτωνος, του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θερμών κ. Δημητρίου και του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε τον θείο λόγο και ανέγνωσε στο τέλος του ιερού μνημοσύνου επετειακή ομιλία για την γενοκτονία.

 

 
Το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα και το Σωματείο «Παναγία Σουμελά» σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολή Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας, διοργανώνουν τις εκδηλώσεις μνήμης για την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, που συμπληρώνονται εκατό (100) χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και οι καμπάνες τις Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά στα υψώματα του Βερμίου θα χτυπήσουν πένθιμα για τους 353.000 προγόνους μας που γενοκτονήθηκαν από το κεμαλικό καθεστώς. Έτσι στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά, θα τελεστεί πολύαρχιερατική Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο το πρωί της Κυριακής 19 Μαΐου 2019 για τον ξεριζωμό ενός τρισχιλιόχρονου Ελληνισμού από τα παράλια του Ευξείνου Πόντου που φέρει την με αίμα σφραγίδα των 353.000 αθώων θυμάτων της Γενοκτονίας, του Αλησμόνητου Πόντου. Θα χοροστατήσουν, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ.κ Παντελεημων με την παρουσία των Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτων Δράμας κ.κ Πάυλου, Κοζάνης κ.κ Παυλου, Ελασσόνος κ.κ Χαρίτωνος και του Θεοφιλέστατου Επίσκοπου Θερμών κ.κ Δημήτριου.

Πηγή: e-ptolemeos.gr
Το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα και το Σωματείο «Παναγία Σουμελά» σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολή Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας, διοργανώνουν τις εκδηλώσεις μνήμης για την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, που συμπληρώνονται εκατό (100) χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και οι καμπάνες τις Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά στα υψώματα του Βερμίου θα χτυπήσουν πένθιμα για τους 353.000 προγόνους μας που γενοκτονήθηκαν από το κεμαλικό καθεστώς. Έτσι στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά, θα τελεστεί πολύαρχιερατική Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο το πρωί της Κυριακής 19 Μαΐου 2019 για τον ξεριζωμό ενός τρισχιλιόχρονου Ελληνισμού από τα παράλια του Ευξείνου Πόντου που φέρει την με αίμα σφραγίδα των 353.000 αθώων θυμάτων της Γενοκτονίας, του Αλησμόνητου Πόντου. Θα χοροστατήσουν, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ.κ Παντελεημων με την παρουσία των Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτων Δράμας κ.κ Πάυλου, Κοζάνης κ.κ Παυλου, Ελασσόνος κ.κ Χαρίτωνος και του Θεοφιλέστατου Επίσκοπου Θερμών κ.κ Δημήτριου.

Πηγή: e-ptolemeos.gr