Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018* από τις 08:30 πμ έως 13:00 μμ οι γονείς των μαθητών του σχολείου μπορούν να προσέρχονται για να ενημερώνονται για την επίδοση, την φοίτηση και στην συμπεριφορά των παιδιών. Επίσης καλό θα είναι να έχουν μαζί τους στοιχεία που πιθανόν απουσιάζουν από τους ατομικούς φακέλους των μαθητών (πχ ατομικά δελτία υγείας για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής).

Παρακαλούνται ιδιαιτέρως οι γονείς για των οποίων τα παιδιά έχουν εκδοθεί διαγνώσεις ειδικών εκπ/κων αναγκών να τις προσκομίσουν. 

*πρόκειται για προσωρινή μετάθεση της ημέρας συνάντησης λόγω των υπηρεσιακών υποχρεώσεων των καθηγητών
*
* *
*