Δευτέρα 1 Απριλίου 2024

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ: ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ


Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων 6.000 περίπου αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης, σύμφωνα με επικοινωνία του esos με τη Διευθύνουσα του ΕΟΠΠΕΠ Γεωργία Ρεμπούτσικα.

Σημειώνεται ότι τελευταία φορά εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ έγιναν το 2021.

Πηγή: esos.gr

To μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ αποτελεί μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών, η φοίτηση είναι προαιρετική και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σε αυτήν εγγράφονται οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ.

Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί εκπαιδευτική μεθοδολογία αναβάθμισης δεξιοτήτων, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην αναβάθμιση της εργασιακής προοπτικής των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ., στην ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας με στόχο τη σύζευξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση και τη στήριξη των αποφοίτων, μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Στο μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται:

· Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή Εργαστηριακού Κέντρου από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Εργαστηριακού Κέντρου για ένα διδακτικό έτος

· Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες. Η αμοιβή του μαθητευομένου για το διάστημα της μαθητείας ορίζεται ίση με το 95% επί του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες, αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου του επομένου έτους. Η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), ύστερα από αξιολόγηση στο εργαστηριακό μάθημα και στο πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Η Β.Ε.Κ. είναι προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης διπλώματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε (5), που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.