Συμβ.Σχ.Ζωής

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα 

Η κατανομή των τμημάτων του σχολείου στους δύο (02) Συμβούλους Σχ. Ζωής

Α-1 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Α-2 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Α-3 ΤΙΝΑ ΜΠΕΓΓΛΗ

Α-4 ΤΙΝΑ ΜΠΕΓΓΛΗ

Α-5 ΤΙΝΑ ΜΠΕΓΓΛΗ

Β-ΥΓ-1  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Β-ΥΓ-2 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Β-ΥΓ-3 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Β-ΥΓ-4 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Β-ΥΓ-5 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Β-ΟΙΚ-1 ΤΙΝΑ ΜΠΕΓΓΛΗ

Β-ΟΙΚ-2 ΤΙΝΑ ΜΠΕΓΓΛΗ

Β-ΗΛ-1 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Β-ΗΛ-2 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Β-ΠΛ-1 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Β-ΠΛ-2 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Γ-1 ΤΙΝΑ ΜΠΕΓΓΛΗ

Γ-2 ΤΙΝΑ ΜΠΕΓΓΛΗ

Γ-3 ΤΙΝΑ ΜΠΕΓΓΛΗ

Γ-4 ΤΙΝΑ ΜΠΕΓΓΛΗ

Γ-5 ΤΙΝΑ ΜΠΕΓΓΛΗ

Γ-6 ΤΙΝΑ ΜΠΕΓΓΛΗ

Γ-7 ΤΙΝΑ ΜΠΕΓΓΛΗ

Γ-8 ΤΙΝΑ ΜΠΕΓΓΛΗ

Γ-9 ΤΙΝΑ ΜΠΕΓΓΛΗ