Σάββατο 6 Απριλίου 2024

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024: ΟΛΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΛ


Νέες οδηγίες για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024 των ΕΠΑΛ εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού όπου επισημαίνει ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι αυστηρού δικαίου και απαιτούν συνεπή και αυστηρή εφαρμογή γιατί ΜΟΝΟ έτσι διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο του συστήματος επιλογής.

Το ΥΠΑΙΘΑ τηρεί αρχείο όλων όσων έχουν ενταχθεί στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο οποίο είναι καταγραμμένο ποιοι και πότε έδωσαν εξετάσεις στα μαθήματα της τελευταίας τάξης και τι βαθμούς έχει ο καθένας. Κατά συνέπεια δεν μπορεί κανένας να επωφεληθεί από βαθμολογικά δεδομένα που δεν δικαιούται. Η σωστή οργάνωση, η διεξαγωγή και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών είναι ευθύνη όλων μας.