Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

 Στο πλαίσιο μαθήματος "Εισαγωγή στην Εφοδιαστική" του τμήματος Β-ΟΙΚ-1, την Πέμπτη 25-04-24 την 1η ώρα στην αίθουσα 223, μέσω εξ αποστάσεως σύσκεψης, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση βασικών Αρχών Λειτουργίας Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εργοστασίου Λιπασμάτων. 

Στόχος της δράσης είναι η σύνδεση του μαθήματος της Εφοδιαστικής με τις Αρχές Λειτουργίας Διοίκησης της Βιομηχανίας.

κα Ξανθή Παρταλίδου