Δευτέρα 8 Απριλίου 2024

Η ΟΜΑΔΑ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» 17.00 – 19.00