Τρίτη 23 Απριλίου 2024

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ?


Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των πανελληνίων 2024 για τους υποψήφιους. Oι μαθητές της Γ΄ λυκείου θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για όλες τις δυνατότητες που τους δίνει η συμμετοχή τους στις φετινές Πανελλαδικές. 

Μία τέτοια ευκαιρία αποτελεί το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) το οποίο οδηγεί στην εισαγωγή στα ΙΕΚ της χώρας, τα οποία φέτος μετονομάστηκαν σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ). Πέρυσι δόθηκαν 22.436 θέσεις στο Παράλληλο Μηχανογραφικό. Καλό είναι να γνωρίζουν τα παιδιά πως δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος επιλογών για ΣΑΕΚ και ειδικοτήτων που μπορούν να επιλέξουν κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
Μπορούν να υποβάλουν παράλληλο μηχανογραφικό: 
  • όσοι συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις έτους 2024
  • όσοι είναι τελειόφοιτοι και έχουν αποκτήσει απολυτήριο Λυκείου το 2024, ανεξάρτητα από το αν συμμετείχαν ή όχι στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του ίδιου έτους ή δεν συμμετείχαν σε αυτές είτε διότι δεν το επιθυμούσαν είτε διότι δεν απέκτησαν το Πτυχίο Ειδικότητας αλλά ενδιαφέρονται να υποβάλουν Π.Μ.Δ.
Το Παράλληλο Μηχανογραφικό «λειτουργεί» περίπου όπως και αυτό για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Η σειρά των προτιμήσεών (των ΣΑΕΚ και της ειδικότητας) είναι σημαντική, γιατί όταν λήξει η προθεσμία υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού, το Πληροφοριακό Σύστημα με ΑΥΤΟΜΑΤΟ τρόπο προσπαθεί να σας τοποθετήσει ανάλογα με τα μόριά σας σε διαθέσιμη θέση ειδικότητας με την μικρότερη δυνατή σειρά προτίμησης.

Όσοι έλαβαν μέρος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και θα καταθέσουν μηχανογραφικό τόσο για τα ΑΕΙ όσο και για τα ΣΑΕΚ (ΙΕΚ) θα πρέπει να θυμούνται ότι δεν μπορούν να εγγραφούν ταυτόχρονα και σε Δημόσιο ΣΑΕΚ (ΙΕΚ) και σε ΑΕΙ, αν είστε επιτυχών/ούσα και στα δύο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού, αν το μηχανογραφικό είναι οριστικοποιημένο, τότε μοριοδοτείται αυτόματα από το σύστημα, διαφορετικά απορρίπτεται.

Όταν βγουν τα αποτελέσματα, οι υποψήφιοι θα μπορούν στην αρχική σελίδα να δουν τις βάσεις εισαγωγής καθώς και να συνδεθούν στο λογαριασμό τους για να πληροφορηθούν το ατομικό τους αποτέλεσμα.

Με βάση αυτά και τις αντίστοιχες οδηγίες, οι επιτυχόντες των τμημάτων θα κληθούν να προσέλθουν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στο ΣΑΕΚ επιτυχίας τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να εγγραφούν.

Όσοι επιτυχόντες δεν προσέλθουν εγκαίρως για εγγραφή, χάνουν αυτόματα το δικαίωμα εγγραφής τους. Μετά το τέλος αυτής της «πρώτης φάσης» εγγραφών, θα γίνει νέα επιλογή για την κάλυψη των κενών θέσεων που μπορεί να προκύψουν.

Η επιλογή αυτή βασίζεται στους επιλαχόντες της αρχικής επιλογής σύμφωνα με τα μόρια τους, τις προτιμήσεις- επιλογές τους και το πλήθος των κενών θέσεων ανά τμήμα που έχουν μείνει μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών.

Στην ίδια ιστοσελίδα θα βγει νέα ανακοίνωση όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν το αποτέλεσμα της «δεύτερης φάσης». Οι νέοι επιτυχόντες καλούνται στη συνέχεια για εγγραφή εντός καθορισμένης προθεσμίας. Μετά το πέρας της ανακοινώνεται η έγκριση λειτουργίας των νέων τμημάτων Α’ εξαμήνου και αρχίζει η κατάρτιση.