Τετάρτη 10 Απριλίου 2024

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ: "FRENCH GREEK MEMORY" VIDEO ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ PORT DE BOUC ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

FRENCH GREEK MEMORY