Τετάρτη 10 Απριλίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Κοινοποιούνται οι πίνακες και το πρόγραμμα ΠΚΕ των υποψηφίων που πληρούν και αυτών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  

👉 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ)

Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.  

πηγή: Π.Σ.

Πηγή: compass.