Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024

ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Διδυμοτείχου διατηρεί τη λειτουργία του έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. 

Πηγή: compass

👉 κάντε click εδώ για να διαβάσατε το νόμο 5094/2024 – Τεύχος A’ 39/13.03.2024

Άρθρο 7

Ίδρυση Τμήματος Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

1. Ιδρύεται Τμήμα Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
2. Το Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διατηρεί τη λειτουργία του στο Διδυμότειχο έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.
3. Το Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. εντάσσεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη.

Άρθρο 215

Έναρξη ισχύος


2. Η ισχύς των παρ. 2 και 4 του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 7, της παρ. 2 του άρθρου 8 και του άρθρου 9 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026.