Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ – ΔΣΑΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα και διαθέτει άριστη υποδομή και σύγχρονα εξοπλισμένα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, βιβλιοθήκη, Η/Υ κ.λπ.
  • Η εκπαίδευση και η εξάσκηση των μαθητών γίνεται στο επαγγελματικό τυροκομείο και εργαστήριο γαλακτοκομικών προϊόντων από έμπειρους διδάσκοντες.
  • Το ποσοστό επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων είναι υψηλό.
  • Διάρκεια φοίτησης τέσσερα εξάμηνα και ένα εξάμηνο πρακτική άσκηση.
  • Δωρεάν φοίτηση, διαμονή και διατροφή.
  • Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΕΠΑΛ και ΓΕΛ.
  • Οι εγγραφές γίνονται είτε μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού, στον κατάλογο των ΣΑΕΚ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε υποβάλλοντας αίτηση μέσω του gov.gr
  • Ειδικά οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ του τομέα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο Γ΄ εξάμηνο, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο ΔΣΑΕΚ.
Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτουμε παρουσίαση με τις κυριότερες δραστηριότητες της Γαλακτοκομικής Σχολής.

ΣΑΕΚ Ιωαννίνων – Γαλακτοκομική Σχολή
Εθν. Αντίστασης 3, Κατσικάς
452 21 Ιωάννινα
Τηλ. 2651092219