Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024

ΣΥΝΟΔΟΙ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

22-03-24

ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Γ ΤΑΞΗ
1η φορά πριν την γιορτή πίσω αυλή ΩΡΑ: 09:40
μετάβαση στην πολλαπλών έξω από το κτίριο
2η φορά μετά την γιορτή μπροστινή αυλή ΩΡΑ: 11:45

ΜΑΤΤΑΣ Γ-1(Γ-ΟΔΟΝ,ΟΙΚ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ-1(Γ-ΟΔΟΝ,ΟΙΚ)
ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ Γ-2(Γ-ΤΟΥΡ,ΜΑR)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ-2(Γ-ΤΟΥΡ,ΜΑR)
ΚΑΠΑΤΟΣ Γ-3(ΓΠΛ)
ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ Γ-3(ΓΠΛ)
ΣΤΟΛΗ Γ-4(Γ-ΠΤ,ΗΛΝ)
ΧΛΙΝΚΟΒΑ Γ-4(Γ-ΠΤ,ΗΛΝ)
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ-5(Γ-ΝΟΣ)
ΖΑΚΕΣΤΙΔΟΥ Γ-5(Γ-ΝΟΣ)
ΚΡΑΣΤΑΝΑ Γ-6(Γ-ΒΙΒΕ,ΗΛΝ)
ΛΙΑΚΑ Γ-6(Γ-ΒΙΒΕ,ΗΛΝ)
ΚΟΥΜΜΑΤΗ Γ-7(Γ-ΒΡΕΦ,MAR)
ΤΖΙΒΑΝΗ Γ-7(Γ-ΒΡΕΦ,MAR)
ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΟΥ Γ-8(Γ-ΑΙΣΘ,ΗΛΚ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ-8(Γ-ΑΙΣΘ,ΗΛΚ)
ΚΑΠΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ-9(Γ-ΚΟΜ,ΗΛΚ)
ΡΩΜΑΝΟΣ Γ-9(Γ-ΚΟΜ,ΗΛΚ) 

Α΄ΤΑΞΗ
1η φορά πριν την γιορτή πίσω αυλή ΩΡΑ: 09:45
μετάβαση στην πολλαπλών έξω από το κτίριο
2η φορά μετά την γιορτή μπροστινή αυλή ΩΡΑ: 11:45

ΦΡΕΜΕΝΤΙΝΗ Α-1
ΛΟΥΣΤΟΥ Α-2
ΡΟΜΠΑ Α-2
ΒΑΣΣΟΣ Α-3
ΚΟΥΣΛΟΓΛΟΥ Α-3
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α-4
ΚΕΣΣΑΝΙΔΟΥ Α-4
ΠΑΠΠΑΣ Α-5
ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α-5

Β΄ΤΑΞΗ
1η φορά πριν την γιορτή πίσω αυλή ΩΡΑ: 09:50
μετάβαση στην πολλαπλών έξω από το κτίριο
2η φορά μετά την γιορτή μπροστινή αυλή ΩΡΑ: 11:45

ΜΗΝΔΡΟΥ Β-1(Β-ΥΓ-1)
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Β-1(Β-ΥΓ-1)
ΓΟΥΣΙΟΥ Β-2(Β-ΥΓ-2)
ΝΤΑΛΟΥ Β-2(Β-ΥΓ-2)
ΚΥΡΙΑΖΗ Β-3(Β-ΥΓ-3)
ΜΠΑΛΤΑ Β-3(Β-ΥΓ-3)
ΑΡΓΑΛΑΒΙΝΗ Β-4(Β-ΥΓ-4)
ΜΩΥΣΙΔΟΥ Β-4(Β-ΥΓ-4)
ΔΑΓΓΑ Β-5(Β-ΥΓ-5)
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Β-5(Β-ΥΓ-5)
ΠΑΡΤΑΛΙΔΟΥ Β-6(Β-ΟΙΚ-1,ΗΛ)
ΤΡΑΙΑΝΟΥ Β-6(Β-ΟΙΚ-1,ΗΛ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Β-7(Β-ΟΙΚ-2,ΗΛ)
ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Β-7(Β-ΟΙΚ-2,ΗΛ)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Β-8(Β-ΠΛ-1)
ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ Β-8(Β-ΠΛ-1)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β-9(Β-ΠΛ-2)
ΣΥΡΜΟΣ Β-9(Β-ΠΛ-2)