Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ 2024: ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-03-24 ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ


Αλλάζει η ώρα την Κυριακή 30-03-24 και τίθεται σε ισχύ η θερινή. Στις 03:00 τα ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μπροστά 1 ώρα μπροστά, δηλαδή στις 04:00.

Αναλυτικότερα, την Κυριακή 31 Μαρτίου λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.