Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ


  • Ο πίνακας θα συμπληρωθεί και με τα υπόλοιπα μαθήματα. 
  • Η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική διότι οι γραπτές αυτές δοκιμασίες θα αποτελέσουν ταυτόχρονα και στοιχείο αξιολόγησης για το Β΄ Τετράμηνο. 
κα Κατερίνα Μωυσίδου