Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙ ΑΜΜΟΥ (BEACH VOLLEY) ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Πετοσφαίρισης επί Άμμου (Μπιτς Βόλεϊ) μαθητών και μαθητριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.), σχολικού έτους 2023-2024.

Η διοργάνωση των ανωτέρω αγώνων ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.). Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και η Προκριματική και Τελική φάση θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 στην παραλία «Μπάτης», περιοχή Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο Αττικής.

Πηγή: alfavita.gr

Δικαίωμα συμμετοχής

Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/31.5.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005) και να είναι γεννημένοι/ες κατά τα έτη 2006, 2007, 2008 και κατά το έτος 2009 μόνο οι φοιτούντες/σες στην Α΄ Λυκείου.

Kάθε μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα, είτε αυτό ανήκει στην περίπτωση α) (καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση και ποδόσφαιρο) είτε ανήκει στην περίπτωση β) (Ομαδικά αθλήματα που ανήκουν στην κατηγορία Άλλα Ολυμπιακά Αθλήματα) του υποκεφαλ. 7.2. του κεφαλαίου 7 της υπό στοιχεία 148852/Δ5/28.12.2023 απόφασης “Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργικής απόφασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β'3754)», (B΄7541)”.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη