Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 2023-24


Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.) προκηρύσσει τους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης μαθητών και μαθητριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.), σχολικού έτους 2023-2024.

Η διοργάνωση (α) της Α΄ φάσης των ανωτέρω αγώνων ανατίθεται στις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Μαγνησίας, Λάρισας, Κοζάνης, Καβάλας, Έβρου και Χανίων (β) της Β΄ και Γ ΄φάσης στην Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.).

Ειδικότερα, οι ανωτέρω αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και τον προγραμματισμό όπως φαίνεται στο ακόλουθο αρχείο:

Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Κολύμβησης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.), σχολικού έτους 2023-2024

157-ΑΔΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΓΩΝΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ-2023-2024-1 Λήψη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-1 Λήψη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ Λήψη