Σάββατο 30 Απριλίου 2022

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ PLF ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

 

Το Σαββάτο 30-04-22 στις 18:00 μμ θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τους γονείς των δεκατριών (13) μαθητών, της Α΄και Β΄τάξης, που θα μετακινηθούν στην Γαλλία.

Webex: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/lazariot

Για την τηλεδιάσκεψη αυτή τα παρακάτω απαιτούνται τα παρακάτω:

 1. να σταλεί έως τις 17:45 η εργασία του μαθητή (power point) στο mail parilazar@gmail.com
 2. να κατέβει το power point στην συσκευή του κινητού τηλεφώνου
 3. ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή
 4. ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του μαθητή 0030................
 5. το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο στα λατινικά (όπως είναι γραμμένα στην αστ.ταυτότητα)
 6. το e-mail στο οποίο θα σταλεί το plf και στη συνέχεια θα το κατεβάσει στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου
 7. την διεύθυνση κατοικίας του μαθητή με λατινικούς χαρακτήρες (οδός, αριθμός και τκ)
 8. ο αριθμός της τελευταίας πτήσης για την Μασσαλία και το αεροδρόμιό της  
 9. ο αριθμός θέσης της παραπάνω πτήσης
 10. η διεύθυνση του ξενοδοχείου διαμονής
 11. το plf για την Γαλλία θα το καταχωρήσουμε στο link: https://app.euplf.eu/#/

 👉 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται την Δευτέρα 02-05-22 στις 09:30 πμ στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.