Τετάρτη 6 Απριλίου 2022

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Την Τετάρτη 11-05-22, θα πραγματοποιηθεί προσομοίωση στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της "Υγιεινής Μικροβιολογίας". 

Οι διδάσκουσες: κα Ε.Μήνδρου, κα Αικ.Κουμμάτη, κα Α.Σιδηροπούλου κα Θ.Δάγγα και κα Α.Ζοπόγλου

Πληροφορίες: κα Α.Ζοπόγλου