Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

Την Τρίτη 17-05-22, θα πραγματοποιηθεί προσομοίωση στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα του "Προγραμματισμού Υπολογιστών", για τους μαθητές των τμημάτων Γ-ΠΛ και Γ-ΠΤ.

η διδάσκουσα
κα Λίβια Χλίνκοβα