Τρίτη 5 Απριλίου 2022

ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2021-22


Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠAI.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.):

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής και Τραμπολίνο μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολικού έτους 2021-2022. Η διοργάνωση των ανωτέρω αγώνων ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς των αθλημάτων τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 στην αίθουσα «Ι.Μελισανίδης» στο Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.
2. Οι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και κατά το έτος 2007 μόνο οι φοιτούντες στην Α ́ Λυκείου. 

Κάντε click εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Οι σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2) στην Ε.Γ.Ο.
μέχρι την Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022 και ώρα 14.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ego@otenet.gr .
Επισημαίνεται ότι πάνω στις καταστάσεις πρέπει να αναγράφεται στη στήλη του αγωνίσματος,
εκτός από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Ε.Γ.Ο. . Επιπλέον, οι εν λόγω καταστάσεις αποστέλλονται από την Ε.Γ.Ο. στη διοργανώτρια Ο . Ε . Σ . Α . Δ Δυτικής Θεσσαλονίκης έως και
την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Oι μαθητές/μαθήτριες που κατέχουν Δελτίο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας
(Ε.Γ.Ο.) με Κάρτα Υγείας Αθλητή σε ισχύ, έως και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, δεν
υποχρεούνται να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση (υποκεφάλαιο 9.2 του κεφαλαίου 9 της υπό
στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016/Β ́3754/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει).