Τρίτη 26 Απριλίου 2022

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

Ευχαριστήριο έγγραφο του Κέντρου Αίματος του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ προς τους αιμοδότες της Τράπεζας Αίματός μας.

κα Μαρία Γούσιου
κα Αναστασία Νταλού