Τετάρτη 6 Απριλίου 2022

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

 

Την Δευτέρα 09-05-22, θα πραγματοποιηθεί προσομοίωση στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της "Ανατομίας Φυσιολογίας ΙΙ". 

Οι διδάσκουσες: κα Μ.Κραστάνα, κα Α.Καραματσούκη και κα Μ.Τρυφινοπούλου

Πληροφορίες: κα Μ.Τρυφινοπούλου