Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

Β-ΠΛ-1 και Β-ΠΛ-2 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Μικρή αλλαγή για τμήματα Β-ΠΛ-1 και Β-ΠΛ-2

👉 Το Β-ΠΛΗΡ-1, τη 1η ώρα με την κα Σ.Σεβαστιάδου "Υλικό-Δίκτυα" (επιπλέον ώρα σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση)
👉 Το Β-ΠΛΗΡ-2, τη 2η ώρα με την κα Σ.Σεβαστιάδου "Υλικό-Δίκτυα" (επιπλέον ώρα σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση)