Τρίτη 5 Απριλίου 2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2021-22


Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠAI.Θ. σε
συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης Α ́, Β ́ Φάσης και Γ ́ Φάσης (τελικής) των Γενικών (ΓΕ.Λ.)και
Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων σχολικού έτους 2021-2022.

Αναθέτει τη διοργάνωση (α) της Α ́ Φάσης των Πανελληνίων Αγώνων Κολύμβησης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας στις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Πειραιά και
Δυτικής Θεσσαλονίκης και (β) της Β ́ και Γ ́ φάσης στην Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, οι ανωτέρω αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό ως εξής:
  • Α’ Φάση: Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022 (α) στην Αθήνα - Κολυμβητήριο της Νίκαιας «ο Πλάτων» και ώρες 9.30 έως 12.30 και (β) στη Δυτική Θεσσαλονίκη – Κολυμβητήριο «Ποσειδώνιο» και ώρες 9.30 έως 12.30 .
  • Β’ Φάση: Παρασκευή, 15/04/2022 προκριματικοί αγώνες στη Θεσσαλονίκη - Κολυμβητήριο «Ποσειδώνιο» και ώρα 9.00.
  • Γ ́ Τελική Φάση: Παρασκευή, 15/04/2022 στη Θεσσαλονίκη - Κολυμβητήριο «Ποσειδώνιο» και ώρα 17.00.

Κάντε click εδώ για να δείτε την προκήρυξη 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν σε Δημόσιο ή
Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα
αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του
Γενικού Λυκείου.

2. Οι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή
μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα έτη
2004, 2005, 2006 και κατά το έτος 2007 μόνο οι φοιτούντες στην Α ́ Λυκείου.

3. Οι ανωτέρω θα πρέπει να κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε., καθώς και
επικαιροποιημένη Κάρτα Υγείας Αθλητή σε ισχύ έως και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων
και κάρτα διαπίστευσης κολυμβητή/κολυμβήτριας.

4. Στη διοργάνωση μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/μαθήτριες που δεν διαθέτουν Δελτίο
Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε., επικαιροποιημένη Κάρτα Υγείας Αθλητή και κάρτα
διαπίστευσης κολυμβητή/κολυμβήτριας. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνουν όλα τα
απαιτούμενα από την σχολική μονάδα έντυπα για τη συμμετοχή τους, όπως αυτά
αναφέρονται παρακάτω.