Σάββατο 9 Απριλίου 2022

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

Την Τετάρτη 04-05-22, θα πραγματοποιηθεί προσομοίωση στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα των "Δικτύων Υπολογιστών", για τους μαθητές της Γ-ΠΛ, Γ-ΠΤ και Γ-ΗΛΝ.

Διδάσκοντες
κα Σ.Σεβαστιάδου (Γ-ΠΤ & Π-ΠΛ)
κος Ελ.Ναθαναηλίδης (Γ-ΗΛΝ)