Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ TV100


Σας ενημερώνουμε ότι η Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV100 παρήγαγε και διαθέτει ελεύθερα μια σειρά εκπομπών, παραγωγές που φέρνουν τον θεατή σε επαφή με ιστορικά γεγονότα, τον πολιτισμό και την τοπική ιστορία της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τις αρχειακές εκπομπές υπό τους γενικούς τίτλους «Ανθρώπων ιστορίες», «Πολιτικές ιστορίες της Θεσσαλονίκης» και «Το Δέρμα της πόλης». 

Η διάρκεια των παραγωγών κυμαίνεται από 40 έως 60 λεπτά, και θεωρούμε ότι μπορούν σύμφωνα με την κρίση των εκπαιδευτικών, να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο, αναδεικνύοντας παράλληλα και τη συμβολή που έχει η Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης ως τηλεοπτικός σταθμός δημόσιου χαρακτήρα, στον πολιτισμό και στην τοπική ιστορία. 

Ακολουθούν κάποιοι προτεινόμενοι υπερσύνδεσμοι από το κανάλι της TV100 στο youtube. 


Ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

Δρ. Χρήστος Ν. Ρουμπίδης 

ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών