Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β΄& Γ΄ΕΠΑΛ

Υπενθυμίζουμε πως οι μαθητές της Γ΄τάξης θα πρέπει να φέρνουν στο σχολείο το βιβλίο των Αγγλικών που είχαν και στην Β΄τάξη. Είναι το ίδιο, αναφέρεται και στο εξώφυλλο. Αυτό θα είναι το διδακτικό τους βιβλίο για το μάθημα Αγγλικά (Γενικής Παιδείας).  

κα Τίνα Μπεγγλή
κα Κατερίνα Αποστολίδου