Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Την Τρίτη 11-10-22, μετά τον ημερήσιο περίπατο, έλαβε χώρα η πρώτη συνάντηση γονέων και καθηγητών του σχολείου. Στους γονείς μίλησε ο Διεθυντής κ.Ι.Βιόπουλος και ο Υποδιεθυντής κ.Λ.Ναθαναηλίδης. 

Επίσης η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων κα Ελ.Σιδηροπούλου κάλεσε τους γονείς να συμμετέχουν στις διαδικασίες του Συλλόγου προς όφελος των παιδιών τους.