Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

"ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ" ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ

Ενημερώνουμε τους γονείς για τα μαθήματα της Β΄ τάξης τα οποία χαρακτηρίζονται «Γραπτώς Εξεταζόμενα» και άρα στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022 – 23, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) κάντε click εδώ