Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2022-2023»


Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη μαθητείας, φάση Ζ», περιόδου 2022-2023 της παρούσας απόφασης της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κ.Μακεδονίας click εδώ, θα ξεκινήσουν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας από τη Δευτέρα 24-10-22.

Κατά την έναρξη λειτουργίας των τμημάτων οι μαθητευόμενοι θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο (microdata) βάσει προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κάθε περίπτωση πριν από την υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας.

👉 Καλούνται οι μαθητευόμενοι, των παρακάτω πέντε (05) ειδικοτήτων, που έχουν επιλεγεί στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου να προσέλθουν στην αίθουσα πολλαπλών του σχολείου την Δευτέρα 24-10-22, στις 14:15.  

Επίσης θα ενημερωθούν για την ακριβή ημέρα και ώρα κατά την οποία θα διεξάγονται τα μαθήματα. 
  1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ θέσεις 10 Δ-ΟΙΚ
  2. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ θέσεις 17 Δ-ΚΟΜ
  3. ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ θέσεις 10 Δ-ΟΔΟΝΤ
  4. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ θέσεις 13 Δ-ΝΟΣ
  5. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ θέσεις 18 Δ-ΒΡΕΦ
👉 Οι υπόλοιπες ειδικότητες δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, οπότε θα αναμένουμε τη νεότερη.