Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

Α΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ERASMUS

 

Το σχολείο ανακοινώνει 20 ονόματα μαθητών (ανά ροή) και τους καλεί να προσκομίσουν τα ίδια στην Γραμματεία, μέχρι την Πέμπτη 13-10-22 (όχι mail):
  • όλα τα παιδιά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που δήλωσαν πως κατέχουν στο online ερωτηματολόγιο
  • και μόνο όσα παιδιά πέρσι φοιτούσαν σε άλλα σχολεία την βαθμολογία που δήλωσαν πως έχουν λάβει στο online ερωτηματολόγιο 
Τα στοιχεία αυτά θα συγκεντρωθούν από τους τρεις αρμόδιους εκπαιδευτικούς. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι συνεντεύξεις (μόνο για όσα παιδιά φέρουν αυτά που ζητούμε). 

Τελικά θα επιλεγούν 15 μαθητές ανά ροή, δηλαδή συνολικά 45 παιδιά. Στις συνεντεύξεις θα ληφθούν υπόψη οι παρουσίες-απουσίες και οι πιθανές κυρώσεις αν τυχόν έχουν επιβληθεί.