Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 Για τον ορισμό του Σημαιοφόρου και των Παραστατών έως σήμερα έχουμε βρει τους παρακάτω μαθητές και μαθήτριες από την Γ΄και την Β΄τάξη. 

Συνεχίζουμε να αναζητούμε το παιδί από την Α΄ τάξη, από την οποία ορίζεται ένας μαθητής.

Πληροφορίες: κ. Βασίλης Αργυρόπουλος