Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

ΣΕΦΑΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΦΑΑ) - ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Η εισαγωγή στις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ), που παλιότερα ονομαζόταν ΤΕΦΑΑ, γίνεται με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Δεν φθάνει αυτό, διότι πέραν των Πανελλαδικών οι υποψήφιοι θα πρέπει "να περάσουν" τις υγειονομικές εξετάσεις αλλά και να αγωνιστούν σε πρακτικές δοκιμασίες, τα λεγόμενα αθλήματα.
 
Για την πρακτική δοκιμασία οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τρία (03) από τα τέσσερα (04) αγωνίσματα, τα εξής: 
  • σφαίρα, άλμα εις μήκος, τρέξιμο 200μ., κολύμβηση 50μ. (τα κορίτσια)
  • σφαίρα, άλμα εις μήκος, τρέξιμο 400μ., κολύμβηση 50μ. (τα αγόρια) 
Όμως οι επιδόσεις στην πρακτική δοκιμασία μετατρέπονται σε μόρια, οι οποίες, σύμφωνα με σχετικούς πίνακες. Αυτά τα μόρια προστίθενται στα μόρια των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Είναι μια διαφορά!   

Άρα αν ένας/μία υποψήφιος/α "αριστεύσει" στα αθλήματα προσαυξάνει τα συνολικά του μόρια για εισαγωγή στις σχολές ΣΕΦΑΑ. 

Το περασμένο σχολικό έτος 2021-2022, οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες (Αγωνίσματα) των υποψηφίων έλαβαν χώρα από 15-06-22 έως 28-06-22.