Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣΤο Yπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) προέβη ήδη στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να μεταφερθούν οι κενές θέσεις που προέκυψαν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 στο ακαδημαϊκό έτος 2023-24, αυξάνοντας τον αριθμό των εισακτέων από 1.335 σε 1.460, αριθμός ο οποίος έχει ήδη καταχωρηθεί από το ΥΠΕΘΑ στην πλατφόρμα προσλήψεων του υπουργείου Εσωτερικών και τελεί σε αναμονή έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο και έκδοσης σχετικής ΠΥΣ/2022.
Τα παραπάνω ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικ. Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΥΠΕΘΑ, τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ως συναρμόδιο υπουργείο με το ΥΠΑΙΘ, πρότεινε την στοχευμένη τροποποίηση των συντελεστών ΕΒΕ για τις Σχολές και Τμήματα Σχολών αρμοδιότητας του, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Σημείωση του esos: Η τροποποίηση ήδη έχει γίνει από τις Στρατιωτικές Σχολές (Πατήστε εδώ για να δείτε)

Αναφορικά με το ενδεχόμενο τροποποίησης της συμπληρωματικής προκήρυξης με στοιχεία Φ.337/16/375498/Σ.5774/19-7-22/ΓΕΕΘΑ/Β2 (Αριθ. Εγκυκλίου:37/22, ΑΔΑ:ΩΧΝ96-ΦΧΤ), για την πλήρωση των κενών θέσεων από τους εισακτέους του 10% των δύο παλαιότερων ετών (παλαιό και νέο σύστημα), αυτό απαιτεί αλλαγή στη νομοθεσία του ν.4610/2019 (Α' 70) από το ΥΠΑΙΘ, υπογραμμίζει ο Νικ. Παναγιωτόπουλος, και σημειώνει τα εξής:

Όσον αφορά στους εισακτέους ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ και την κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν προκύψει, έχει προβλεφθεί η μεταφορά αυτών στα επόμενα τρία έτη. Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 1.460, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω. Αντίστοιχα, οι 197 κενές θέσεις του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 θα συνεκτιμηθούν με τις κενές θέσεις που τυχόν θα προκύψουν από παραιτήσεις σπουδαστών και την έλλειψη επιλαχόντων και θα κατανεμηθούν κατά τα έτη 2024-25 και 2025-26.

Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι με την στοχευμένη διαμόρφωση της ΕΒΕ των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ δεν θα υπάρξουν κενές θέσεις κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Τέλος, για τη γενικότερη ανανέωση και ενδυνάμωση του προσωπικού των ΕΔ έχει προγραμματιστεί σε βάθος 5ετίας, από 2021 έως το 2026, η αύξηση θέσεων κατά 2.580 για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, καθώς και η πρόσληψη 8.000 ΕΠΟΠ και 5.000 ΟΒΑ.

Όσον αφορά στους εισακτέους ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ και την κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν προκύψει, έχει προβλεφθεί η μεταφορά αυτών στα επόμενα τρία έτη. Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 1.460, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω. Αντίστοιχα, οι 197 κενές θέσεις του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 θα συνεκτιμηθούν με τις κενές θέσεις που τυχόν θα προκύψουν από παραιτήσεις σπουδαστών και την έλλειψη επιλαχόντων και θα κατανεμηθούν κατά τα έτη 2024-25 και 2025-26.

Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι με την στοχευμένη διαμόρφωση της ΕΒΕ των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ δεν θα υπάρξουν κενές θέσεις κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Τέλος, για τη γενικότερη ανανέωση και ενδυνάμωση του προσωπικού των ΕΔ έχει προγραμματιστεί σε βάθος 5ετίας, από 2021 έως το 2026, η αύξηση θέσεων κατά 2.580 για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, καθώς και η πρόσληψη 8.000 ΕΠΟΠ και 5.000 ΟΒΑ.