Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

ΤΡΙΤΗ 11-10-22: ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ) & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ


Από την κα Σεβαστιάδου και την κα Καραματσούκη οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ θα συγκεντρωθούν στην αίθουσα 123 στις 11:00 και θα σχολάσουν στις 12:30 

1) ΠΡΩΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΥΛΗ 

Ο περίπατος θα λάβει χώρα, τμηματικά, εντός της σχολικής αυλής για λόγους ασφάλειας και υγιεινής, ως εξής:

Α΄ τάξη προσέλευση μαθητών στις 08:15 και αποχώρηση για τα σπίτια τους στις 09:15

κ.Ρουμελιώτης Α-1 και Α-2

κ.Λύγκουρας Α-3 και Α-4

κ.Μαυροφρύδης Α-5

👉 και η κα Σκαρλάτου 

Β΄ τάξη προσέλευση μαθητών στις 11:00 και αποχώρηση για τα σπίτια τους στις 12:00

κ.Οικονόμου Β-ΗΛ-1 και Β-ΗΛ-2

κα Δημοπούλου Β-ΟΙΚ-1 

κα Συμεωνίδου Β-ΟΙΚ-2

κα Θεοχαρίδου Β-ΠΛ-1

κα Μπουζινού Β-ΠΛ-2

κ.Αναγνώστου Β-ΥΓ-1 και Β-ΥΓ-2 

κα Νταλού Β-ΥΓ-3

κα Μωυσίδου Β-ΥΓ-4 

κα Μήνδρου Β-ΥΓ-5

Γ΄ τάξη προσέλευση μαθητών στις 11:30 και αποχώρηση για τα σπίτια τους στις 12:00

κα Κραστάνα Γ-ΒΙΒΕ

κα Σιδηροπούλου Γ-ΝΟΣ-1

κα Μπουλούκη Γ-ΝΟΣ-2

κα Κουμμάτη Γ-ΒΡΕΦ

κ.Καπουργιαννίδης Γ-ΟΔΟΝΤ

κα Μπαλτά Γ-ΚΟΜ

κα Κυριαζή Γ-ΑΙΣΘ

κα Τραϊανού Γ-ΟΙΚ

κα Παναγιώτου Γ-ΤΟΥΡ

κα Σαπουντζή Γ-MAR

κ.Κυρμανίδης Γ-ΠΛ και Γ-ΠΤ

κα Κασκαμανιδου Γ-ΗΛΚ και Γ-ΗΛΝ

👉 και η κα Αργαλαβίνη και ο κ.Πετρόπουλος

2) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΙΣ 12:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

Η ενημέρωση θα γίνει από τον Διευθυντή στην αίθουσα πολλαπλών με τους παρακάτω καθηγητές, θα ξεκινήσει στις 12:00 και θα ολοκληρωθεί στις 13:30:

κα Αποστολίδου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ 6ημερη (το κόστος ανά μαθητή θα προκύψει από την προκήρυξη) 

κα Αργυρόπουλος ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΕΦΑΑ & ΣΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ

κα Γούσιου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

κα Δάγγα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΘΡΑΚΗΣ 3ημερη (το κόστος ανά μαθητή θα προκύψει από την προκήρυξη) 

κα Δημητριάδης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

κα Ζοπογλου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

κα Καραγώγου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ & ΘΡΑΚΗΣ  (το κόστος ανά μαθητή θα προκύψει από την προκήρυξη) 

κα Μητρούσκα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

κα Παπασταματακη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

κ.Ρωμανός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

κα Τρυφινοπουλου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ

κ.Σπαθόπουλος ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

κα Τζιβανη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

κα Φρεμεντίνη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ  ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

κα Χαρέλα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

κα Χατζηνώτα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

κα Χλίνκοβα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ