Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022-23: ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ


Α. Για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος 2022-2023, προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ΠΚΕ καθώς και οι υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού προγραμματίζονται να διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου του 2023.

Β. Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων υπουργείων.

Τα παραπάνω ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο