Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022

Α΄ΤΑΞΗ στα Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


👉 Α-1, Α-2, Α-3, Α-4 και Α-5 από την Δευτέρα 10-10-22 τα Ν.Ελληνικά και τα Μαθηματικά θα διδάσκονται από 2 καθηγητές (και όχι από έναν).
 
Με την διαδικασία αυτήν και θα ελαχιστοποιηθούν οι "χαμένες ώρες" σε αυτά τα μαθήματα αλλά κυρίως οι μαθητές θα έχουν άμεση υποστήριξη στην κατανόηση της διδακτέας ύλης.
 
Στο πλαίσιο της Πράξης « Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, σχολικό έτος 2022-2023, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020».