Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

ERASMUS+ΚΑ1 - ΟΙΚ

 Οι μαθητές Β΄και Γ΄τάξης "Οικονομιας" (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) την Παρασκευυή 21-10-22 

  • στις 11:50, στο διάλειμμα, να έρθουν στο γραφείο του Δ/ντη όσοι μαθητές έχουν καταθέσει ένταση - κ.Ι.Βιοπουλος
  • στις 12:45 να παρουσιαστούν όλοι όσοι έχουν ανακοινωθεί τα ονόματά τους στο εργ "220" για συνέντευξη, εφόσον έχουν φέρει τα πτυχία γλωσσομάθειας και τις βαθμολογίες τους. - κα Τ.Μπεγγλη & κα Α.Χατζηνώτα