Κυριακή 8 Μαΐου 2022

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ E-MAIL ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 

 

Προς: τους γονείς των μαθητών και των μαθητριών του σχολείου μας 

Σήμερα Κυριακή 08-05-22 σας στείλαμε ένα link στα e-mail σας μέσω του mysch. Το mail αφορά στην αξιολόγηση του πρωινού e-mail που αποστέλλει καθημερινά ο Διευθυντής προς τους κηδεμόνες. 

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο έως την Παρασκευή 13-05-22. Η συμμετοχή σας θα μας βοηθήσει να αναπροσαρμόσουμε τον τρόπο επικοινωνίας σχολείου-γονέων προς όφελος της σχολικής μας κοινότητας.  


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: κα Γ.Φλώρου ΠΕ86