Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

 

Την Πέμπτη 18-05-22 στις 18:00 μμ θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τους γονείς των δεκατριών (13) μαθητών, της Α΄και Β΄τάξης, που μετακινήθηκαν στην Γαλλία. 

Στην συνάντηση αυτήν τα παιδιά θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους στο Port de Bouc της Μασσαλίας

Webex: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/martzivani