Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ: ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ

από την κα Ι.Μερσίνη

👉Εξεταστική Περίοδος Μαΐου-Ιουνίου 2022 (Βασική)

Προαγωγικές Α' & Β' τάξεις από 23-05-22 έως 06-06-22

Αυτοί που απουσίαζαν από 24-05-22 έως 06-06-22

Αποτελέσματα έως 08-06-22

Απολυτήριες & Πτυχιακές Γ' τάξη από 23-05-22 έως 27-05-22

Αυτοί που απουσίαζαν από 24-05-22 έως 30-05-22

Αποτελέσματα έως 31-05-22

Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση

Α' & Β' τάξεις από 09-06-22 έως 14-06-22

Γ' τάξη από 01-06-22 έως 03-06-22

👉Ειδική Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2022 (και γραπτώς και προφορικώς) 

Α' & Β' & Γ' τάξεις από 20-06-22 έως 24-06-22

Αποτελέσματα έως 27-06-22

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης από 28-06-22 έως 30-06-22

👉Μαθητές παρελθόντων ετών

Από 23-05-22 έως και 06-06-22

Αποτελέσματα έως 08-06-22

άρθρο 130 του Ν.4610/2019: εξετάζονται και γραπτώς και προφορικώς, εάν δεν λάβουν Απολυτήριο ή και Πτυχίο "πάμε" στις Ειδικές Εξεταστικές Ιουνίου και Σεπτεμβρίου πάλι και γραπτώς και προφορικώς, σύμφωνα με το άρθρο 129 (περίπτωση β', παράγραφος 3) και το άρθρο 131 του ίδιου Νόμου.