Τρίτη 10 Μαΐου 2022

ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ


Την Τετάρτη 11-05-22, θα πραγματοποιηθεί προσομοίωση στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της "Υγιεινής Μικροβιολογίας". Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται οι αίθουσες στις οποίες θα εξεταστούν τα τμήματα. Η συμμετοχή όλων είναι υποχρεωτική διότι η εξέταση αποτελεί ταυτόχρονα και διαγώνισμα β΄τετραμήνου.

Οι διδάσκουσες: κα Ε.Μήνδρου, κα Αικ.Κουμμάτη, κα Α.Σιδηροπούλου κα Θ.Δάγγα και κα Α.Ζοπόγλου