Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (ΓΡΑΠΤΩΣ): ΣΤΟ 2ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

Οι υποψήφιοι του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου θα εξεταστούν γραπτώς για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο ειδικό μάθημα "Αγγλικά" στο 2ο ΓΕΛ Σταυρούπολης, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022, σύμφωνα με την 15230/13-05-22/ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

(για όσα παιδιά θα εξεταστούν στο ίδιο μάθημα προφορικώς θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση)