Τρίτη 24 Μαΐου 2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

Σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 5556 και 5521 αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο Τεύχος B’ 2547/24.05.2022 χορηγείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους αποφοίτους του Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και  Μαιευτικής αντίστοιχα.

 Ειδικότερα:

Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα χορηγείται σε αποφοίτους/ες, οι οποίοι εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μεταγενέστερα. Το πιστοποιητικό θα δίνεται μετά τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος.

Η ομάδα μαθημάτων, τα οποία θα παρακολουθούν οι φοιτητές είναι τα παρακάτω:

Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα χορηγείται σε αποφοίτους/ες, οι οποίοι εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μεταγενέστερα. Το πιστοποιητικό θα δίνεται μετά τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος.


Πηγή: compass.