Κυριακή 15 Μαΐου 2022

Α΄& Β΄ΤΑΞΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

👉 Σας παραθέτουμε τα ΦΕΚ στα οποία θα βρείτε πληροφορίες για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α και Β τάξης στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων:
  1. ποια είναι τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά τάξη
  2. ποια είναι η εξεταστέα ύλη ανά μάθημα
  3. ποιος είναι ο τρόπος αξιολόγησης ανά μάθημα