Σάββατο 7 Μαΐου 2022

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ: ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ"

 

Την Δευτέρα 09-05-22, θα πραγματοποιηθεί προσομοίωση (και διαγώνισμα β΄τετραμήνου) στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της "Ανατομίας Φυσιολογίας ΙΙ". 

Οι διδάσκουσες: κα Μ.Κραστάνα, κα Α.Καραματσούκη και κα Μ.Τρυφινοπούλου

Πληροφορίες: κα Μ.Τρυφινοπούλου