Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΤΟΥ 2 ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ)

 

Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών/τριών παρελθόντων ετών ισχύουν τα αναφερόμενα, κατά περίπτωση, στο άρθρο 130 του ν.4610/2019 (Α’ 70). Οι εξετάσεις για τους μαθητές/-τριες παρελθόντων ετών αρχίζουν τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και ολοκληρώνονται έως τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022.
 
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους μαθητές/τριες παρελθόντων ετών εκδίδονται την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022.Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών/τριών των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν.4610/2019 (Α’ 70) θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος. 
 
Όσον αφορά στις προαγωγικές εξετάσεις, στην έκδοση αποτελεσμάτων, στην αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και στην ειδική εξεταστική Ιουνίου, ισχύουν τα αναφερόμενα, κατά περίπτωση, στους/στις μαθητές/τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 130 του ν.4610/2019 (Α’ 70).